Personuppgifter/Personuppgiftspolicy (GDPR)

 

I samband med att Kunden köper en produkt registreras av Kunden lämnade uppgifter som tex. kundens namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt aktuell produkt i Leverantörens ekonomisystem och kontaktregister.

I samband med att kunden gör en för frågan om en produkt registreras av kunden lämnade uppgifter som tex. kundens namn, telefonnummer, e-postadress samt aktuell produkt i Leverantörens kontaktregister. Denna information används i huvudsak för kundanpassad kundservice samt undantagsvis informationsutskick.

I det fall Kunden vill ha information om lagrad information eller ändra/radera/överföra information i kontaktregistret kontakta Hans Stén på e-post info@sportkajaker.se.

Leverantören värnar om Kundens integritet med personuppgiftsbehandling  och eftersträvar att följa  GDPR (General Data Protection Regulation).LEVERANSVILLKOR

 

1. Användningsföreskrifter

 

Dessa föreskrifter är skrivna för att ge dig tips och råd hur du skall hantera din nya kajak för att få ut mest möjliga glädje av den och ett problemfritt ägande. Det är viktigt att du följer dem för att undvika skador på produkten samt för att tillverkarnas garantier skall gälla.

 

sportkajaker.se's produktsortiment består i huvudsak av kajaker (inkl. surfski-kajaker) och kajaktillbehör för träning och tävling. Dessa produkter är ofta optimerade för att vara lätta och styva, vilket innebär att risken för skador kan vara stor om produkterna används, transporteras eller förvaras på ett oaktsamt eller felaktigt sätt.

 

För dig som inte har tidigare erfarenhet av denna typ av produkter, vill vi göra dig uppmärksam på att det är stor skillnad i hanteringen av en lätt tränings-/tävlingskajak jämfört med en robust havskajak. Samma sak gäller t.ex. för en lätt kolfiberpaddel jämfört med en standardpaddel i plast eller aluminium.

 

Säkerställ därför att alla som använder kajaken har tagit del av detta:

 

- Var försiktig med spännband vid transport samt använd alltid lasthållare på takräcke

- Låt endast utbildad, av säljaren anvisad person/företag, reparera eller modifiera kajaken

- Stå eller sitt aldrig i kajaken på land

- Belasta ej, med stor del av din kroppsvikt, för eller akterdäck vid i och urstigning

- Lyft aldrig upp kajaken på land helt eller delvis vattenfylld

- Bär inte kajaken på axeln som enda belastningspunkt

- Var medveten om att borttagning av klistermärken kan medföra skada på ytskiktet

- Förvara ej kajaken oskyddad i starkt solsken under längre perioder

- Förvara eller transportera inte kajaken i ett blött kapell

- Förvara kajaken hängande i remmar (min. 5 cm breda) eller stående på aktern vertikalt uppställd.

För surfskis kan förvaring ske på bockar/reglar om surfskin vänds upp och ner med den främre bocken/regeln vilande mot främre delen av surfskins sittbrunnskant och den andra bocken/regeln max 2 meter längre bak. Bockar/reglar skall var min. 5 cm breda vid kontaktpunkten och täckta med ett mjukt elastiskt material, som för det bakre stödet formats efter surfskins däckform. Använd ej spännband. Leverantörens garanti omfattar ej deformation av skrovet eller deck vid förvaring.

- Vinterförvara kajaken i torrt skyddat utrymme

- Vid anlitande av transportföretag, säkerställ att de har kunskap om och försäkringsskydd för denna typ av produkter

 

Sammanfattningsvis: ”vårda din kajak ömt som om det vore ett litet barn” ;-)

 

2. Köpvillkor

 

Allmänt

Nedanstående villkor gäller för privatkonsument, kallas köparen, som handlar produkter av sportkajaker.se (dvs. företaget HS Sport & Management), kallas säljaren. Köp kan ske från säljarens lager (lagerbutiken) i Danderyd (Stockholm) eller via webbutiken. Samtliga produkter marknadsförs via säljaren hemsida men delar av sortimentet kan endast köpas för avhämtning från lagerbutiken.

 

Då köp ej föregås av en beställning träffas avtalet om köp i och med att köparen eller dess ombud avhämtar produkt hos säljaren. I och med det godkänner köparen dessa Leveransvillkor (Köpvillkor och Ändvändningsföreskrifter), kallas villkor.

 

Vid beställning träffas avtal om köp efter att köparen bekräftat sin beställning och därefter erhållit en skriftlig orderbekräftelse (faktura eller kvitto) av säljaren (samt i tillämpliga fall betalat överenskommen bokningsavgift / handpenning). I och med det godkänner köparen dessa villkor.

 

Köparen måste vara 18 år fyllda eller ha målmans tillstånd för att kunna handla hos säljaren.

 

Produktinformation

Vi gör allt vi kan för att ge ut så korrekt information om våra produkter som möjlig är. Vi reserverar oss dock för eventuella felaktiga beskrivningar, prisfel eller slutförsäljning. Angivna värden för produkter är ungefärliga, individuella avvikelser kan förekomma. De skrivna viktangivelserna för kajaker/surfskis är riktvärden och anges ofta exkl. monterade beslag, individuella skillnader i vikt förekommer mellan olika exemplar. (Är kajakens/surfskins vikt eller andra mått  viktigt för köparen så uppmanas köparen att kontrollera detta i direkt anslutning till leveransen.) Bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej garanteras att exakt återge den levererade produktens utseende eller egenskaper. Samtliga priser är angivna i SEK inkl. moms., exkl. eventuell frakt, paketering och specialemballage.

 

Leverans

Samtliga produkter levereras fritt säljarens lager. Vid avhämtning från säljarens lager ansvarar köparen eller dess ombud för att besiktiga och godkänna produkten innan transporten. Köparen kan själv avhämta produkter hos säljarens alternativt anlita ett ombud/transportör. Ansvar för godset övergår till köparen i och med att produkten lämnar säljarens lager.

Tillbehör kan efter överenskommelse levereras med postpaket/postförskott. Leverans sker endast till den adress där köparen är folkbokförd.

 

Betalning

Vid köp av kajaker, beställningsprodukter (dvs. produkter som beställs av säljaren på uppdrag av köparen) samt kundanpassade produkter (tex. kapade/monterade paddlar) betalas normalt en bokningsavgift/handpenning vid beställningen. Resterande slutlikvid betala i förskott före leveransen.

Vid avhämtning av produkt kan betalning göras till säljarens bankkonto genom överföring via Internetbank alt. kontant.

Vid postförskott sker betalning vid avhämtningen av paketet på anvisat utdelningskontor. (För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till säljaren debiteras en avgift om 250 SEK inkl. moms. plus 10% av varornas pris, för att täcka säljarens kostnader.)

 

Finansiering

Säljaren kan förmedla kontakt med bank- eller finansbolag vilka normalt kan erbjuda individuellt anpassade finansieringslösningar. Leverans av varan kan ske efter att kreditansökan godkänds och signerade avtalshandlingar kommit säljaren tillhanda.

 

Leveransförsening

Säljare kommer att göra allt som går för att leverera beställda produkter i tid. Det kan dock finnas tillfällen som gör det omöjligt tex. då underleverantörer inte kan fullfölja sitt åtagande till säljare. Säljaren förbehåller sig därför rätten att friskriva sig från all ersättning till köparen gällande leveransförseningar.

 

Garanti-/reklamationsrätt

Samtliga nya produkter levereras med en garanti-/reklamationsrätt på 12 månader efter leverans till köparen. Garanti-/reklamationsrätten omfattar avhjälpande av ursprungliga fel, det vill säga fel som fanns vid leveransen samt fel som kan härledas till fabrikationsfel. För att garanti-/reklamationsrätten skall gälla är köparen skyldig att följa bestämmelserna i dessa villkor och Användningsföreskrifter (se avsnitt 1. ovan).

Har köparen ej inkommit med en skriftlig (mail eller brev) reklamation till säljaren inom sju dagar efter leveransdagen har köparen förverkat sin rätt att reklamera kajaken/surfskin pga. avvikelser gällande vikten eller andra mått.

Garanti-/reklamationsrätten gäller endast den första köparen mot uppvisande av kvitto och en kopia av säljarens orderbekräftelse. Garanti-/reklamationsrätten omfattar ej fel orsakat av: felaktigt handhavande, olyckshändelse eller annan yttre påverkan, oaktsamt användande, överbelastning, att produkten modifierats av kunden så den ej överensstämmer med originalskicket, reparation som ej skett på godkänt sätt, köparens förvaring förvaring av produkten eller då köparen på annat sätt orsakat skadan själv. Garanti-/reklamationsrätten omfattar ej normalt slitage eller normala förslitningsdetaljer. Säljarens garantiåtagande mot kunden är begränsad till de vilkor som tillverkaren av levererade produkter bestämmer samt tillverkarens tolkning av dessa villkor.

 

Förfarande vid en felsituation

I händelse av fel skall köparen kontakta säljaren inom skälig tid, normalt senast 14 dagar efter att felet upptäcktes, via mail: info@sportkajaker.se för att i förväg erhålla en returadress och ett ärendenummer. Säljare godkänner inga returer som ej har eller är märkta med ett giltigt ärendenummer (vilket är giltigt i 14 dagar efter att kunden erhåller detta).

 

I det fall ett fel på produkten omfattas garanti-/reklamationsrätten skall säljaren eller dess underleverantör i första hand reparera felet. Detta sker normalt hos säljarens underleverantör. I det fall felet inte kan reparera kan köparen kräva prisnedsättning som motsvarar felet eller leverans av en likvärdig produkt. Om det framkommer att felet i produkten inte omfattas av garanti-/reklamationsrätten har säljaren rätt att kräva ersättning av kunden för de kostnader som uppkommet i samband med reparationen eller undersökningen av produkten.

 

Transport vid en felsituation

För leveranser av kajaker (och surfski) och andra köp då köparen eller dess ombud avhämtat produkten hos säljaren, omfattar garanti-/ och reklamationsrätten ej ersättning för transportkostnaderna till eller från säljaren (eller anvisad verkstad). I dylika fall skall kunden ombesörja och bekosta transporten, emballaget samt stå transportrisken. Felaktiga produkter som transporteras till säljaren bör behandlas som om de vore felfria.

 

För leveranser av tillbehör som levererats till kunden med paketförsändelse/postförskott, omfattar garanti-/reklamationsrätten ersättning för transportkostnaderna till och från säljaren för att åtgärda felet. I dylika fall skall dock kunden ombesörja paketering, emballaget och transporten samt stå transportrisken till säljaren. För att kunden skall ha rätt till ersättning för transportkostnaden krävs att säljaren i förskott fått information om samt godkänt kostnaden för den planerade frakten. Felaktiga produkter som transporteras till säljaren bör behandlas som om de vore felfria. Säljaren ansvarar för och bekostar returfrakten till kunden. Om en vara från säljaren skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall kunden anmäla detta omgående till transportföretaget.

 

Ångerrätt

För tillbehör (gäller ej beställnings-/ kundanpassade produkter) som levererats till kunden med paketförsändelse/postförskott har köparen rätt att åberopa 14 dagars ångerrätt enligt distansköplagen. För att ha kunna åberopar denna ångerrätt skall produkten var oanvänd och dess originalförpackning skall kunna återlämnas i oförändrat skick. För att åberopa sin ångerrätt ska kunden kontakta säljaren på info@sportkajaker.se för att i förväg erhålla en returadress och ett ärendenummer. Säljare godkänner inga returer som ej har giltigt ärendenummer. Ångerrätten omfattar ej betalda transportkostnader. Vid utnyttjande av giltig ångerrätt ansvarar kunden för och bekostar paketering, emballage och returfrakten till säljaren.

 

För kajaker, beställningsprodukter och kundanpassade produkter har köparen ingen ångerrätt enligt distansköplagen. Dessa produkter omfattas ej av bytesrätt.

 

I det fall köparen betalat en bokningsavgift/handpenning är denna förverkad (dvs. återbetalas ej) i det fall köpet ej fullföljs av köparen.

 

Begagnade produkter

Säljaren kan vid olika tillfällen erbjuda kunderna att köpa begagnade produkter, demonstrationsexemplar eller defekta produkter till ett reducerat pris. Dessa produkter kan ha olika ålder och vara i mycket varierande skick. Vid dylika köp skall köpare alltid noggrant besiktiga och godkänna produkten innan leveransen samt vara införstådd med att normal garanti-/reklamationsrätt ej gäller.

 

Utbildning/uthyrning/lån

Säljaren erbjuder olika typ av utbildning och uthyrning/lån. I dessa fall sker detta av köparen (=hyrestagaren, låntagaren) på egen risk och köparen ansvarar själv för att ha relevanta förkunskaper, försäkringar etc. I det fall köparen hyr eller lånar utrustning av säljaren är det köparens ansvar att hämta eller lämna produkten hos säljaren. Köparen ansvarar till fullo för produkten och skall ersätta säljare för skada som uppkommer under hyres-/låneperioden.

 

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför säljarens kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att säljaren i dylika fall har rätt att befrias från att fullfölja ingångna avtal.

 

Hantering av personuppgifter

I och med att avtal om köp träffas godkänner köparen att dennes personliga uppgifter registreras i säljarens kundregister. Säljaren förbinder sig att ej sprida kunden personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka egna nyhetsbrev, kampanjer etc. Kunden har dock alltid rätt att avböja sådana utskick och begära borttagning ur databasen.

 

Äganderättsförbehåll

Säljarens förbehåller sig äganderätten till sålda produkter tills dess att säljare erhållit full betalning från kunden.

 

 

Leveransvillkor v.1.2